5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੱਟਦੇ ਕੱਟਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਸੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪ-ਤ-ਲੇ ਹਨ, ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ,ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਨ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੂੰਹੇਂ ਵਾਲ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਵੋ।ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ

ਉਸ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਵਿਚ ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਵੋ।ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾ-ਬ-ਤ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ।ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਧੋ ਲਵੋ।ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਦੀ ਚ-ੜ੍-ਹ-ਨ-ਗੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਮੂੰਹੇ ਵਾਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਵਾਲ ਸਿਲਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾ-ਇ-ਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਧੋ ਲਵੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *