ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‌ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫਿਇਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ।ਤਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤਿਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਵੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੀ

ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਇਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਤਿਲ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ 1 ਚੱਮਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਕੋਸਾ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁ-ੜ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜੇਕਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ

ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਕਾ।ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *