ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਵਿਚਲਾ ਕੀੜਾ ਮ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਢਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਹੀਗ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼-ਰ-ਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅ-ਫਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਹਿੰ-ਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਵੀ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀ-ਵਾ-ਣੂ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ-ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਕ-ਟਾ-ਰੂ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ-ਮ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਗ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *