ਹੱਥੀ ਭਸਮਾਂ ਕੁਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਥੀਂ ਭ-ਸ-ਮਾ ਕੁਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਿਕ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਤ ਸੇਖਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਬਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਤੀਆ ਫਤਿਆਬਾਦ 9992473596 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *