ਹੱਥੀ ਭਸਮਾਂ ਕੁਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਥੀਂ ਭ-ਸ-ਮਾ ਕੁਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਿਕ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਤ ਸੇਖਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਬਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਤੀਆ ਫਤਿਆਬਾਦ 9992473596 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ

ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *