ਖਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਊ-ਵੈਗਰਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਆ ਆਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ ਵੈ-ਗ-ਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਥਕਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਦੇਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ-ਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਤੇ ਨੇ ਚਮਚ ਖੰ-ਜੂ-ਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਈਂਡਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸਿਰਦਰਦ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤਾ-ਕ-ਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *