ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛਾਤੀ ਚ ਜੱਮੀ ਬਲਗਮ ਤੋਂ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਪੀਓ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਖ਼-ਤ-ਮ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੱਕ ਦਾ ਬੰ-ਦ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁ-ਦ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਫਿਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰ-ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ

ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁ-ਦ ਇ-ਲਾ-ਜ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁ-ਦ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਛਾ-ਤੀ ਵਿਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਨੱਕ ਦਾ ਬੰ-ਦ ਰਹਿਣਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *