ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਲਾਦ-ਜੋੜ ਦਰਦ-ਪੇਟ ਰੋਗ-ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅ-ਦ-ਰ-ਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਢੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਆਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿ-ਜ਼-ਲ-ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *