ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਰੱ-ਖ-ਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਵਾਸਤੂ ਸੁਝਾਅ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

1.ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਰੱਖੋ- ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਛੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ- ਘਰ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਾਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

3.ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ- ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 4.ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ‘ਚ ਰੱਖੋ- ਵਾਸਤੂ ‘ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5.ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ- ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *