ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ-ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖਤਮ ਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਓ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨ ਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ

ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਦਿ ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱ ਤਿ ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂ-ਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈ-ਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਮਰੂਦ ਦੇ

ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਟਾਪਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਕ ਸ ਰ ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗ ਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *