ਨਾਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦ ਬਣ ਜਾਊ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮ-ਰ-ਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁੱਢਾ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ-ਵਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅ-ਨੋ-ਖੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ੳੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰਸ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਉਸ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱ-ਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸ ਦਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ

ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ

ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *