ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਚ ਖਤਮ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਧੱ-ਦ-ਰੀ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ-ਟ-ਕ-ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੌ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕ ਚੌ-ਥਾ-ਈ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਲੀਆਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਕੋਲਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ-ਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦ ਖਾਜ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *