ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗੀ-3 ਡਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੁੜ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾਓ 3 ਡ-ਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ

ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆ ਨਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 30 ਗਰਾਮ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਬਾ ਚਬ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ

ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ। ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *