ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਸਰਦਾਰ ਵੈਦ ਦੇ ਦਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾ-ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰੋ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੰਦ ਜਾੜ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋ

ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਦੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤਾਂ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਜੇਕਰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਏ ਹੈਂ ਤਾਂ ਪ-ਤਾ-ਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਏਸਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜੁਕਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈ-ਕਾ-ਰਾ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ

ਤਿੰਨ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਜੇਕਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਧ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿ-ਪ-ਰਾ-ਮਿੰ-ਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਜ-ਵੈ-ਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ 2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮ-ਸਾ-ਦ-ਰ ਦਾ ਸਤ ਇਹ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇ-ਲੈ-ਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਫ ਦਾ ਤੇਲ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱ-ਧਾ ਤੋਲਾਂ ਸੌਫ ਦਾ ਤੇਲ 1 ਤੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ-ਰ-ਤ-ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ ਹੈ

ਉਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱ-ਪੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚ ਰੱਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਵੋ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਿ-ਲਾ-ਉ-ਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ-ਪੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਤੱਕ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾ-ਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *