ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਉਠੋ-ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਿ ਰਹੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ? ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ. ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਪੜ੍ਹਿਓ । ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਗਾਦੌੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥਕਾਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂੰਦ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੁਚੇਤ ।

ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਖੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਤਰਫ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ । ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਖੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ।

ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟੂਟਨਾ –
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖ ਹੰਭਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਰੁਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ । ਇਸ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਕਰੋ । ਇਸਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਾਵ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ।

ਰਾਤ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦਾ ਖੁਲਨਾ –
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ‘ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਰਾਤ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ –
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਜਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਰਾਤ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲੇ ਅੱਖ
ਰਾਤ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇਂ । ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ – ਪੈਰ ਧੋ ਲਵੋ । ਅਜਿਹਾ ਨੇਮੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਣਗੇ ।

3 : 00 ਵਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਰੋਜ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਅਤੇ ਦਿਵਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ , ਤੁਸੀ ਈਸਵਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ 3 AM ਤੋਂ 5 AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ
ਰਾਤ 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਾਤ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਜਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਨੀਂਦ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਸਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਨੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਰਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *