ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ-ਫੇ-ਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਚਿੱਟੀ ਮੂ-ਸ-ਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁ-ਪ-ਨ ਦੋ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਨਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸਫੇਦ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਵਿ-ਸ਼ਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ

ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਸੈ-ਕ-ਸ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਫੇਦ ਮੂ-ਸ-ਲੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *