ਸਰਦੀਆਂ ਚ’ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਲੋ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *