ਸੁਪਨਦੋਸ਼-ਜਿਗਰ ਮਸਾਣੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਨੁਸਖਾਸੁਪਨਦੋਸ਼-ਜਿਗਰ ਮਸਾਣੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁ-ਪ-ਣ-ਦੋ-ਸ ਹੋਣਾ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਗ ਰ ਮੀ ਹੋਣਾ ਧਾਂ-ਤ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਿਲ

ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧਣਾ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋਣਾ ਖੁ-ਸ਼-ਕ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣਾ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀ ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਧਨੀਆ ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ

ਜਦੋਂ ਉਹ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 125 ਗਰਾਮ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿ ਸ਼ ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਉ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 3 ਵਾਰੀ 10 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਣ ਜਰੂਰ ਕ ਰ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ ਖ਼ ਬਾ ਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *