ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ 10 ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੜੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਲੋਜੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਤ ਕਫ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਲਈ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਵਿਚ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸੈ-ਕ-ਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ

ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਕਪ ਗਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ

ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਲੋਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *