ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਰਬ ਦੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂ-ਧੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖ-ਰਾ-ਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਸੀ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਖਜੂਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਖਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ

ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ

ਪੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *