ਵੈਦ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ-ਖੱਸੀ ਤੋਂ ਖੱਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੈਮ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਕ ਗਰਾਮ ਖਾ ਲਓ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਰਕਰਾ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ-ਮ-ਬ ਅ-ਛ-ਹ-ਬ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੇਢ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇਸ਼ਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *