8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਰਾਸ਼ੀਫਲ-ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਮੇਖ-ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਰੁੱਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਨਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਗੇ, ਜਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਤੀ ਵੱਲ ਫੈਲੇਗੀ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਨਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਰਿਏ ਸੁਲਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਯਾਬੰਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਓਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦ- ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਧਨ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਤभी ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਰਤ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸੰਕੋਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੜਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ-ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਮਤ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ –ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਨੁ- ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਰ- ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਹੋਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੰਭ- ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।

ਮੀਨ- ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *