ਮੁਰਦੇ ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਤੌਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੈ।* ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ-ਨ-ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀਆ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

9915335687 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾ-ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਆਸ਼ਰਮ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਰੋਪੜ ਇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ-ਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ

ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਮਰਦਾਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਆਵੇਗਾ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *