ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਇਸ ਛਾਹੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ ਹੁਣ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਚੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਏਸ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ ਤ-ਰ-ਵੰ-ਗ ਭ

-ਸ-ਮ,ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਸਿ-ਤਾ-ਵ-ਰ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੋ-ਪਾ-ਰਾ-ਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 6239617099 7009473168 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *