ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਲੱਡੂ ਕਾਫੀ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਠੀ-ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ

ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਆ-ਲ-ਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਹੈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਦਾਮ,

50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਜੂ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਵੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਗੂੰਦ ਲੈ ਲਵੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਗੇਹੂੰ ਕਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁ-ਨ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋ ਵਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੋ ਅ-ਤਿ-ਵਾ-ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਜੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਿਸ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਆ-ਟਾ ਪਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁ-ੜ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਫੂ-ਡ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਸ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਸੀ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੋ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾ-ਹ-ਣੀ ਪਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲਵੋ,ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕਪ ਲੱ-ਡੂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਲੱ-ਡੂ ਇ-ਕ-ਮਿ-ਨਾ-ਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *