ਇਹ 1 ਚੀਜ਼ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ-ਚ-ਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈ-ਫ-ਲ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੀਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾ-ਪ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਚ-ਣ-ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਨਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਜੈ-ਫ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱ-ਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਜੈ-ਫ-ਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਮੱ-ਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ

ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱ-ਖ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁ-ਨੀ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦਸਤ ਰੋ-ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਕਿਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਿ-ਆ-ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *