ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧੂ ਹੁਣ ਘੰਟਿਆ ਦੀ 0 ਤੋ 1 ਘੰਟਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾ-ਇ-ਮਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ-ਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ।ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ 50

ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾ-ਲ-ਮ-ਖਾ-ਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਰੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ਤਾਬਰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਵਚਨ 20 ਗਰਾਮ। ਵਿਦਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕੱਪੜ-ਛਾਣ

ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਲਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *