15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੇਟ ਗੈਸ-ਤੇਜ਼ਾਬ-ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਖੱਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਚ-ਣ-ਤੰ-ਤ-ਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈਂ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਗਿਆ ਫਲ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ

ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ, ਹਾਜਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹ-ਰ-ੜ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਡ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਤੇ ਸੌਫ 1 ਚਮਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 2 ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਬਚੇ
ਰਹੋਗੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *