ਬੁਢਾਪੇ ਤਕ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਮਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲੈਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨ-ਗੀ ਕਾ-ਇ-ਮ ਰੱ-ਖ-ਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀਂਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਘਿਓ ਦਾ ਤ-ੜ-ਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਾਂ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਰੀ-ਰ-ਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *