ਅਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ..!

ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ, ਸਵੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਉੱਠਣ ਲਈ ਆਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹੋ. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ – ਦੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ : ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਨਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਟਾ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ :ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਂਡ ਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌ:ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਢ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ : ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਟੇ ਦੇ ਇਹ ਗੋਲੇ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਇਸ ਆਟੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭੂਤ ਭੋਜਨ : ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਸ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ।

ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ : ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਰਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਆਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ : ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ, ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਟਾ ਓਨਾ ਹੀ ਲਗਾਓ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਟਾ ਗੁਨ੍ਹੋ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਪਾਅ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਧੀਆ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤਾਜਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Check Also

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਉਪਾਅ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਰ

ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *