ਦੁਰਲੱਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੱਕੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਮੀਰ..!

ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 2 ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਥੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਰੇਖਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ, ਦੌਲਤ, ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਅਸ਼ੁਭ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਮਨੀਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਨੀ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ‘ਚ 2 ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਰੀ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਜੈਕਪਾਟ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਥੇਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਉਪਾਅ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਰ

ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *