Periods ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ..!

ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ