ਦੁਬਈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 135 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ

ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਟਮਾਟਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ